ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βιοχημικές δοκιμές

 • κρεατινίνης

 • Πλήρης μέτρηση αίματος (αιμόγραμμα)

 • καθίζηση

 • SGOT

 • SGPT

 • GGT

 • Βιταμίνη D

 • TSH

 • Ροή (Γλυκόζη)

 • HbA1c

 • Τ. Χοληστερόλη

 • τριγλυκερίδια

 • HDL χοληστερόλη

 • LDL χοληστερόλη

 • ουρία

 • Hs-CRP

 • TSH

 • Πλήρης δοκιμή ούρων (TIT)

 • Αποφρακτικό αίμα κοπράνων (GGK)

Βιοχημικές δοκιμές

 • Στήθος USG

 • Δοκιμή κολπικού μαστού