ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ

Βιοχημικές δοκιμές

 • Ροή (Γλυκόζη)

 • HbA1c

 • Τ. Χοληστερόλη

 • τριγλυκερίδια

 • HDL χοληστερόλη

 • LDL χοληστερόλη

 • ουρία

 • κρεατινίνης

 • Πλήρης μέτρηση αίματος (αιμόγραμμα)

 • hs-CRP

 • LDH

 • SGOT

 • SPGT

 • Δωρεάν T4

 • TSH

Καρδιολογικές και Ακτινολογικές εξετάσεις

 • Δοκιμή πίεσης

 • ΗΚΓ

 • Ποντογράφημα ακτίνων Χ (Αναφέρεται)

 • ECHO