Υόρκη-δοκιμή πραγματικής αλλεργίας

Βελονισμός

Ενδοσκοπία

   Καρδιολογικές           εξετάσεις

(EKO και EFOR)

Μονάδα διαταραχών ύπνου

Κλινικό Εργαστήριο

Χειρουργείο

Βρογχοσκόπηση

Κολονοσκόπηση

Λαπαροσκοπική χολή

  (Κλείσιμο Χειρουργικής)

Στεφανιαία εντατική περίθαλψη

άνοιξε κ

Ασθενοφόρο

Κέντρο ελέγχου

Mammography

Audiometry

(Δοκιμασία ακοής)

Εντατικής θεραπείας

Δωμάτιο παράδοσης

4D USG Doppler υπερήχων

Τομογραφία

Δοκιμή λειτουργίας των αναπνευστικών οργάνων

EEG - EMG