Υόρκη-δοκιμή πραγματικής αλλεργίας

Βελονισμός

Ενδοσκοπία

   Καρδιολογικές           εξετάσεις

(EKO και EFOR)

Μονάδα διαταραχών ύπνου

Κλινικό Εργαστήριο

Χειρουργείο

Βρογχοσκόπηση

Κολονοσκόπηση

Λαπαροσκοπική χολή

  (Κλείσιμο Χειρουργικής)

Στεφανιαία εντατική περίθαλψη

Ασθενοφόρο

Κέντρο ελέγχου

Mammography

Audiometry

(Δοκιμασία ακοής)

Εντατικής θεραπείας

Δωμάτιο παράδοσης

4D USG Doppler υπερήχων

Τομογραφία

Δοκιμή λειτουργίας των αναπνευστικών οργάνων

EEG - EMG