γυναικεία εξέταση (κάτω των 40 ετών)

Βιοχημικές δοκιμές

 • Ροή (Γλυκόζη)

 • HbA1c

 • Τ. Χοληστερόλη

 • τριγλυκερίδια

 • HDL χοληστερόλη

 • LDL χοληστερόλη

 • ουρία

 • Δωρεάν T4

 • Φολικό οξύ

 • κρεατινίνης

 • Πλήρης μέτρηση αίματος (αιμόγραμμα)

 • καθίζηση

 • ΚΑΤΩ

 • ASTOR

 • σίδερο

 • Χωρητικότητα δέσμευσης σιδήρου (UIBC)

 • φερριτίνη

 • Vitamσn B12

 • Βιταμίνη D

 • Hs-CRP

 • CEA

 • HBs Ag

 • Anti HBs

 • Anti HCV

 • Αντι-HIV (Combo Ag / Ab)

 • Πλήρης δοκιμή ούρων (TIT)

 • Αποφρακτικό αίμα κοπράνων (GGK)

Καρδιολογικές και Ακτινολογικές εξετάσεις

 • Στήθος USG

 • ΗΚΓ

 • Πνευμονική ακτινογραφία

 • Όλα τα κοιλιακά USG

 • Δοκιμή κολπικού μαστού