Δικαιώματα ασθενών

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση σε υγειονομικό ίδρυμα για να λάβουν υπηρεσίες υγείας.

 

1- Γενικά επωφελούνται από την υπηρεσία: Αξιοποίηση δραστηριοτήτων και προληπτικών υπηρεσιών υγείας για την προώθηση της υγιούς διαβίωσης στο πλαίσιο των αρχών της δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης,

 

2- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ισότητας: φυλή, θρησκεία, γλώσσα και αίρεση, φύλο, πολιτική σκέψη, φιλοσοφική πεποίθηση, να λαμβάνουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους θέση,

 

3- Πληροφορίες: Για να μάθετε τι είναι όλα τα είδη των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων,

 

4- Επιλογή και αλλαγή του ιδρύματος: Επιλογή και αλλαγή του ιδρύματος υγείας και επωφελή των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο επιλεγμένο υγειονομικό ίδρυμα,

 

5- Αναγνώριση, επιλογή και αντικατάσταση προσωπικού: Εκμάθηση, επιλογή και αλλαγή των ταυτοτήτων, καθηκόντων και τίτλων ιατρών και λοιπού προσωπικού που θα παρέχει και θα παρέχει υπηρεσίες υγείας,

 

6- Αιτούμενες πληροφορίες: ζητώντας προφορικά και εγγράφως κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας,

 

7- Απόρρητο: Για να λαμβάνετε όλα τα είδη υπηρεσιών υγείας σε ένα περιβάλλον που είναι εμπιστευτικό,

 

8- Συγκατάθεση και Άδεια: Για τη λήψη συγκατάθεσης σε ιατρικές παρεμβάσεις και την παροχή της υπηρεσίας στο πλαίσιο της συγκατάθεσης,

 

9- Απόρριψη και διακοπή: Απόρριψη και διακοπή της θεραπείας,

 

10- Ασφάλεια: Για να λαμβάνετε υπηρεσίες υγείας σε ασφαλές περιβάλλον,

 

11- Εκτέλεση θρησκευτικών καθηκόντων: Μέτρα που λαμβάνονται από τη διοίκηση σύμφωνα με τις διευκολύνσεις του οργανισμού και του

 

12- Να σεβαστούμε: Σεβασμό, φροντίδα και φροντίδα, να λαμβάνουμε φιλικές, ευγενικές, συμπονετικές υπηρεσίες υγείας,