γυναικεία εξέταση (άνω των 40 ετών)

Βιοχημικές δοκιμές

 • οή (Γλυκόζη)

 • HbA1c

 • Τ. Χοληστερόλη

 • τριγλυκερίδια

 • HDL χοληστερόλη

 • LDL χοληστερόλη

 • ουρία

 • Βιταμίνη Β12

 • καθίζηση

 • κρεατινίνης

 • Δωρεάν T4

 • ΚΑΤΩ

 • ASTOR

 • σίδερο

 • Χωρητικότητα δέσμευσης σιδήρου (UIBC)

 • φερριτίνη

 • TSH

 • ιταμίνη D

 • Φολικό οξύ

 • CEA

 • HBs Ag

 • Anti HBs

 • Anti HCV

 • Αντι-HIV (Combo Ag / Ab)

 • Πλήρης δοκιμή ούρων (TIT)

 • Αποφρακτικό αίμα κοπράνων (GGK)

Καρδιολογικές και Ακτινολογικές εξετάσεις

 • Κοιλιά USG

 • ΗΚΓ

 • Πνευμονική ακτινογραφία