παιδιατρική εξέταση

Βιοχημικές δοκιμές

 • Ροή (Γλυκόζη)

 • Τ. Χοληστερόλη

 • τριγλυκερίδια

 • ουρία

 • Βιταμίνη Β12

 • Βιταμίνη D

 • Φολικό οξύ

 • Hs-CRP

 • ALBA

 • κρεατινίνης

 • Πλήρης μέτρηση αίματος (αιμόγραμμα)

 • καθίζηση

 • σίδερο

 • Χωρητικότητα δέσμευσης σιδήρου (UIBC)

 • φερριτίνη

 • SGOT

 • SGPT

 • Σύνολο ige

 • Δωρεάν T3

 • Δωρεάν T4

 • TSH

 • Aso

 • Νάτριο - Κάλιο - Χλώριο

 • Ασβέστιο - Φώσφορος

 • Αντι HBs HBs Ag

 • Πλήρης ανάλυση ούρων

 • Αποφρακτικό αίμα κοπράνων (GGK)

Καρδιολογικές και Ακτινολογικές εξετάσεις

 • Όλα τα κοιλιακά USG